PROJE GELİŞTİRME

PROJE GELİŞTİRME

Proje nedir? 


Eşsiz ve sanatsal bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için yapılanbir çalışma, bir çabadır.

Bir proje, tanımlanmış bir başlangıç veye bitiş zamanına hitaben tanımlanmış kapsam ve kaynaklara sahip olması nedeniyle geçicide olabilir. Ve bir proje benzersiz bir rutin bir operasyonu olarakta ortaya çıkabilir. Bu ancak tekil bir hedef ile gerçekleştirilebilir.Tasarlanmış olan proje operasyonlarının belirli kümesi olması ve belirli bir hedefi olması gerekmektedir. Bu yüzden bir proje ekibi genel olarak birlikte çalışmayı hedefler.Proje geliştirmek için bazen farklı organizasyonlardan ve birden fazla coğrafyadan insanlar ve belgeler toparlarlar, bunları derlemek adına gerek ansiklopedi gerekse kitaplar okur, belirli coğrafyaları gezinirler.

Gelişmiş bir iş süreci için yazılım geliştirilmesi, bir binanın ya da köprünün inşası gibi satışların bir coğrafi  pazara yayılması bunların hepsi projedir. Ve herkesin, kuruluşların ihtiyaç duyduğu zamanında, bütçeye uygun sonuçları, öğrenmeyi ve entegrasyonu sağlamak için ustaca projeler hazırlanıp derlenmesi gerekir.

Proje yönetimi , proje gereksinimlerini karşılamak için proje faaliyetlerine bilgi, beceri, araçlar ve tekniklerin uygulanması adı altında toplanır.


Proje yönetimi süreçleri 5 gruba ayrılır:


1-Başla

2-Planla

3-Yürüt

4-İzleme ve Kontrol

5-Sonlandır

Bu yolları iyi izleyen bir ekip, her zaman olaya bir adımdan fazla önde başlar.Kendini bu alanda en iyiye odaklamış fikirlerini sanatsal bir imge altında birleştirmeyi

hedefleyen bir ekip için hiçbir başarı ve hedeflenen yol kaçınılmaz olmaz.


Proje yönetimi bilgisi 10 alana dayanmaktadır:


1-Bütünleşme

2-Dürbün

3-Zaman

4-Maliyet

5-Kalite

6-Tedarik

7-İnsan kaynakları

8-Haberleşme

9-Risk yönetimi

10-Paydaş yönetimi

Elbette tüm proje yönetimi bu temel yönler kapsamından farklı yönlerle de ilgilenir.Bunun sonucunda proje yönetimi, projenin tüm hedefleri, kaynakları ve zamanlaması ile şekillenen benzersiz bir odak noktası oluşmasını sağlar.Bu odağın değeri, proje yönetiminin hızlı ve dünya çapında büyümesiyle bile sınırlanmayabilir.

PROJE GELİŞTİRME İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ